بارگذاری

خوش اومدید به محوطه سازان گیل گل

آبیاری قطره ای گل و گیاه

آبیاری قطره ای گل و گیاه

آبیاری قطره ای گل و گیاه

روشی که در آن آب با فشار کم از روزنه یا وسیله‌ای به نام قطره‌چکان از شبکه خارج و به‌صورت قطراتی در پای گیاه ریخته‌ می‌ شود.

آبیاری قطره‌ای (به انگلیسی: Drip irrigation ) عبارت است از روشی که در آن آب با فشار کم از روزنه یا وسیله‌ای به نام قطره‌چکان از شبکه خارج و به‌صورت قطراتی در پای گیاه ریخته‌ می‌ شود. گاهی این نوع آبیاری را آبیاری موضعی نیز می‌ نامند.

 • میزان شسته شدن، اتلاف کود و مواد مغذی به دلیل آبیاری موضعی کاهش می‌ یابد.
 • اگر به درستی طراحی، اجرا و مدیریت شود، بازدهی آبیاری آن بالا است.
 • نیازی به تراز بودن مزرعه ندارد و در زمین‌ های شیبدار قابل اجرا است.
 • در زمین‌ های کشاورزی با اشکال نا منظم به راحتی قابل اجراست.
 • از آب‌های بازیافتی غیرآشامیدنی می‌ توان با اطمینان استفاده کرد.
 • رطوبت در ناحیه ریشه‌ها تامین می‌ شود.
 • نوع خاک اهمیت کمتری در تعیین زمان‌های آبیاری دارد.
 • در بازه زمان آبیاری کاهش پیدا می‌ کند.
 • فرسایش خاک کاهش پیدا می‌ کند.
 • رشد علف هرز کاهش پیدا می‌ کند.
 • میزان آبیاری و توزیع آب در نازل‌ ها بسیار یکنواخت شده و قابل کنترل است.
 • هزینه نیروی انسانی از روش‌های دیگر آبیاری کمتر است.
 • میزان آبدهی با استفاده از شیرها و دریپرها قابل تنظیم است.
 • با استفاده از کوددهی توسط سیستم قطره‌ ای، میزان اتلاف کود به حداقل می‌ رسد.
 • با خشک باقی ماندن شاخ و برگ گیاهان، احتمال بیماری گیاهان کاهش می‌ یابد.
 • با توجه به اینکه سیستم آبیاری قطره‌ ای، به فشار پایینی نسبت به سایر روش‌های آبیاری نیاز دارد، میزان مصرف انرژی نیز کمتر می‌ باشد.

ویژه های گیل گل

خدمات و محصولات ویژه